Over Centrum Silentio

Centrum Silentio stelt zich ten doel bewustzijnsverbetering uit te dragen in woord en daad. Dat doen we door het dagelijks verzorgen van inloopyogalessen, meditatie bijeenkomsten, mindfulness trainingen, verdiepende cursussen en workshops.
Silentio beoogt hiermee mensen te ondersteunen en gelegenheid te geven om bewuster keuzes te kunnen maken in een steeds veranderende wereld.

Centrum Silentio heeft de volgende doelstellingen voor ogen bij de door haar verzorgde activiteiten: 

  • Creëren van ruimte en gelegenheid voor mensen die kiezen voor de levensstijl van bewust-zijn, door stilte, yoga en meditatie en mindfulness trainingen.
  • Bijdragen aan een optimale omgeving voor deelnemers en trainers om yoga-,  meditatie-, en mindfulness te kunnen beoefenen.
  • Bijdragen aan de toegankelijkheid van yoga, meditatie en mindfulness trainingen voor een breed publiek.
  • Silentio herkenbaar te mken als centrum voor yoga, meditatie en bewustwording.
  • Gelegenheid bieden aan docenten en trainers om met elkaar samen te werken. Dit draagt bij aan toegankelijkheid en continuïteit van yogalessen,meditatie bijeenkomsten en mindfulness trainingen.
  • Waarborgen van de kwaliteit van onze activiteiten door te werken met docenten met een gedegen achtergrond en het faciliteren van verdieping en intervisie.
  • Faciliteren van ruimte, PR en administratieve ondersteuning voor docenten, trainers en verzorgers van de cursussen en de workshops.