Vakantierooster yoga vanaf 20 juni 2018

 Dag

 Tijd

 Yoga

 Docent

 Maandag   

 09.00 – 10.15

 Inloopyoga Hatha

 Nadine Buenen

  10.45 - 12.00 Herstel yoga Nadine Buenen
  14.00 - 15.30 Critical Alignement Yoga ZOMERSTOP
Corrie Vermeer

 

 19.00 – 20.15

 Inloopyoga Hatha

 Corrie Vermeer

 

 20.30 – 22.00

 Critical Alignement Yoga

 Corrie Vermeer

       
Dinsdag 10.45 - 12.00 Inloop Yoga Hatha 
Clari Benit
   19.00 - 20.30  Inloopyoga Hatha ZOMERSTOP  Annalie Vermeer
   20.00 - 21.15  InloopYoga Hatha. ANDERE TIJD!  Annalie Vermeer
       

 Woensdag

 09.00 – 10.15

 Inloopyoga Hatha

 Ron Verhaaren

 

 20.30 - 21.45

 Inloopyoga Hatha Dru

 Berrie van Stokkum

       
 Donderdag  9.00 - 10.00   Tai Chi  Lida Twigt

 

 19.15 – 20.30

 Inloop Ashtanga Yoga

 Jojanneke van Ginneken

 

 20.30 - 21.45

 Inloop Yogalates

 Annalie Vermeer

       

 Vrijdag

 09.00 – 10.15

 Inloopyoga Hatha Dru

 Nadine Buenen

       

 Zondag

 09.00 – 10.15

 Inloopyoga Hatha 

 

 Wisselend